Toekomstige Generaties

Op 26 november had Waterwegen een denkttank-sessie, gewijd aan het vraagstuk ‘Hoe verhouden we ons tot de toekomstige generaties?’. Met als inleider Marc Davidson, professorLees verder