Wie zijn wij?

Anders denken, anders doen. Dat is de kern van WaterWegen.

Wij zijn de denktank voor de waterschappen; WaterWegen (onder-)zoekt nieuwe wegen en houdt de waterschappen scherp voor de dag van over-overmorgen.

Wij zijn van het toekomstdenken en omdenken. Wij onderzoeken ontwikkelingen, trends, topics, thema’s, kansen en risico’s waar de waterschappen in de verre toekomst mee te maken (kunnen) krijgen.

WaterWegen is zowel denktank, strategisch verkenner en trendwatcher, als degene die de bevindingen verder weet te brengen. Wij initiëren een proactieve houding bij de waterschappen voor de kansen en uitdagingen van de verre toekomst. Dit door ‘anders denken, anders doen’; verrassen en verbazen; inspireren en initiëren.

Stuurgroep

De Vereniging van Directeuren van Waterschappen (VDW) is opdrachtgever van Waterwegen. De stuurgroep wordt gevormd door de volgende secretaris-directeuren:

Erelid

Hein van Stokkom, voormalig stuurgroeplid, heeft met visie, lef, leiderschap en vertrouwen Waterwegen gesteund. Hij is daarmee onlosmakelijk met ons verbonden. » nieuwsbericht okt. 2018

Waterwegers

Per waterschap kunnen twee mensen deelnemen aan Waterwegen. De huidige Waterwegers zijn:

Onderstaande waterschappen hebben nog geen afgevaardigde in Waterwegen. Werk je bij een van deze waterschappen en wil je actief deelnemen aan Waterwegen, neem dan contact op!

  • Amstel, Gooi en Vecht
  • Hollandse Delta
  • Limburg
  • Rijn en IJssel
  • Rijnland
  • Vallei en Veluwe
  • Wetterskip Fryslân