Wie zijn wij?

Anders denken, anders doen. Dat is de kern van Waterwegen.

Waterwegen is de denktank die, toekomstdenkend en omdenkend, waterschappen voorbereidt op de verre toekomst, de dag van  over-overmorgen. Wij initiëren een proactieve houding bij de waterschappen voor de kansen en uitdagingen van de verre toekomst.

Dit doen  wij door de trends/ontwikkelingen/veranderingen inzichtelijk te maken en na te gaan hoe hiermee om te gaan, te adapteren, ze te benutten, kansen te creëren, ze te beïnvloeden en bedreigingen te pareren. Daarvoor (onder)zoeken wij nieuwe wegen en brengen wij de consequenties, mogelijke anticipaties, kansen en risico’s van de trends/ontwikkelingen/veranderingen in beeld.

Waterwegen is daarmee zowel denktank, strategisch verkenner, trendwatcher als mobilisator (o.a. verbinden, in beweging zetten, en bevindingen uitdragen en verder brengen).

Waterwegen is géén innovatieplatform; Daar zijn anderen voor. Waterwegen is niet in de eerste plaats en niet direct uit op concrete/afgeronde verbeteringen/innovaties voor morgen of volgend jaar (= innovatie). Wel is het zo dat Waterwegen al morgen of volgend jaar veranderingen teweeg kan brengen (het kleine stapje, de spin off). En het zijn en doen van Waterwegen heeft wel degelijk invloed ook op de dag van morgen of van volgend jaar.

Stuurgroep

De Vereniging van Directeuren van Waterschappen (VDW) is opdrachtgever van Waterwegen. De stuurgroep bestaat uit deze secretaris-directeuren:

Erelid

Hein van Stokkom, voormalig stuurgroeplid, heeft met visie, lef, leiderschap en vertrouwen Waterwegen gesteund. Hij is daarmee onlosmakelijk met ons verbonden. » nieuwsbericht okt. 2018

Waterwegers

Per waterschap kunnen twee mensen deelnemen aan Waterwegen. De huidige Waterwegers zijn:

Ontbrekende Waterwegers!

Onderstaande waterschappen hebben nog geen afgevaardigde in Waterwegen. Werk je bij een van deze waterschappen (of bij een van de bovenstaande waterschappen die 1 deelnemer heeft); en herken jij je in het profiel van De Waterweger (zie profiel: http://waterwegen.org/de-waterweger-profiel/); en wil jij deelnemen aan Waterwegen; neem dan contact op! Met de Waterweger bij jouw organisatie of via onze voorzitter: /http://waterwegen.org/contact.

  • Noorderzijlvest
  • Drentse Overijsselse Delta
  • Vallei en Veluwe
  • Rijnland
  • Aa & Maas
  • De Dommel