Wie zijn wij?

Anders denken, anders doen. Dat is de kern van Waterwegen. Wij zijn de denktank voor de waterschappen met de focus op overmorgen.

Water verplaatst zich via ontelbare gangen, zichtbaar en onzichtbaar. Het stroomt door bekende openingen, maar vindt ook steeds nieuwe wegen. Waterwegen zoekt die nieuwe wegen en houdt de waterschappen scherp voor de dag van overmorgen. Wij onderzoeken ontwikkelingen, kansen en risico’s waar de waterschappen in de toekomst mee te maken (kunnen) krijgen. Waterwegen stimuleert een proactieve houding, inspireert en initieert.

Stuurgroep

De Vereniging van Directeuren van Waterschappen (VDW) is formeel opdrachtgever van Waterwegen. De stuurgroep wordt gevormd door de volgende secretaris-directeuren:

Erelid

Hein van Stokkom heeft met visie, lef, leiderschap en vertrouwen Waterwegen gesteund. Hij is daarmee onlosmakelijk met ons verbonden. » nieuwsbericht okt. 2018

Waterwegers

Per waterschap kunnen twee mensen deelnemen aan Waterwegen. De huidige Waterwegers zijn:

Onderstaande waterschappen hebben nog geen afgevaardigde in Waterwegen. Werk je bij een van deze waterschappen en wil je actief deelnemen aan Waterwegen, neem dan contact op!

  • Amstel, Gooi en Vecht
  • Drents Overijsselse Delta
  • Hollandse Delta
  • Limburg
  • Rijn en IJssel
  • Rijnland
  • Vallei en Veluwe
  • Wetterskip Fryslân