Ecocrisis: Nederland, verwaterd land?

‘We bevinden ons in een Ecocrisis’, zegt Floris van den Berg, milieufilosoof. We hebben Floris uitgenodigd om met ons mee te denken over de toekomst van de waterschappen in relatie tot het klimaat. Berichten over een stijgende zeespiegel, watertekorten, smeltende ijskappen… als gedreven waterschappers die nadenken over de dag van over-overmorgen ontstonden er bij ons namelijk wat vraagtekens. Want is het in 2070 nog wel zo vanzelfsprekend dat onze dijken de helft van Nederland droog kunnen houden?

» Waterwegen sessie Nederland, verwaterd land (Amersfoort, maart 2018)