Energiefabriek

Afvalwater, daar zit energie in. Dit concept richt zich op opwekking van energie uit rioolwater of andere biomassastromen. Met de Energiefabriek won Waterschap Aa en Maas de projectencompetitie van Waterwegen (2008). Inmiddels zijn vele waterschappen aangehaakt bij dit project. Met de Energiefabriek kunnen de waterschappen voorzien in hun eigen energiebehoefte en wellicht ook energie gaan leveren.

» www.efgf.nl