Waterwegen gaat de (populistische/extremistische) politiek in

Waterwegen heeft verkend:

 • Wat valt er te kiezen binnen de waterschappen? Waarom zou je kiezen?
 • Wat zijn de politieke issues?
 • Waar liggen de verschillen?

En gebaseerd op de trends (WW is van de trends!) van populisering/extremisering binnen de algemene politiek:

 • Wat krijg je als partijen zich voor de waterschappen gaan populiseren/extremiseren?
 • Wat levert dat op?
 • Anders dan nu (waarin alles naar het midden wordt afgevlakt/uitgepolderd)?
 • Gunstig of ongunstig?
 • Nieuwe ideeën/oplossingen?

We hebben de resultaten van deze verkenning verwerkt in:

 • een pamflet voor een extreem linkse waterschapspartij (WELP = Waterige Extreem Linkste Partij): Pamflet WELP
 • een pamflet voor een extreem rechtse waterschapspartij (PVB = Partij Voor de Burger): Pamflet PVB
 • een document met alle politieke items voor waterschappen zoals Waterwegen die heeft kunnen inventariseren = items waarover te stemmen valt: Politieke items waterschappen

Wat ons opvalt, is:

 • Ja, het levert nieuwe ideeën op;
 • He, waarempel, extreem rechts en extreems links kunnen op elkaar lijken, kunnen elkaar vinden;
 • tsjonge, wat worden veel overtuigingen van de waterschappen toch – bestuursperiode in, bestuursperiode uit – naar het midden afgevlakt/uitgepolderd.

Als spin-off ontstond het idee van rekeningpoepen. Aanvankelijk als een idee van extreem rechts. Maar extreem links omarmde het meteen, hoor. Waterwegen kreeg toen de ingeving: “He, hier kunnen we een verkiezings-publiciteitsstunt mee uithalen. Met dit idee (wat in zichzelf helemaal niet zo dol is als het in eerste instantie misschien lijkt; waar best veel voor te zeggen valt) kunnen we goed aandacht trekken. Als we dit in de vorm van fake-nieuws via De Speld lanceren dan kunnen we mogelijk met veel impact wijzen op: let op, er zijn waterschapsverkiezingen op 20 maart a.s.; u mag stemmen; ja, er valt wat te kiezen; en de waterschappen zijn van het beheersen van het (o.a. sanitaire) afvalwater.” Aldus geschiedde: https://speld.nl/2019/03/06/waterschappen-gaan-rekeningpoepen-invoeren/