Erelidmaatschap Hein van Stokkom

Op 3 oktober 2018 heeft Hein van Stokkom zijn functie als Secretaris-Directeur van Waterschap Brabantse Delta neergelegd. Hein heeft zich in de 11 jaren dat Waterwegen bestaat op meerdere momenten ingezet voor het bestaan en behoud van Waterwegen. Hij heeft met visie, lef, leiderschap en vertrouwen Waterwegen gesteund. Hij is daarmee onlosmakelijk met ons verbonden.

Waterweger ben en blijf je waar je ook gaat. Het is daarom dat wij Hein van Stokkem op 3 oktober 2018 hebben benoemd tot erelid van Waterwegen.