Ynformed en RHDHV winnen Big Data Challenge Klimaatadaptief Waterbeheer

Om te bekijken of big data konden helpen bij de omgang met extreme weersituaties, schreef Waterschap Rivierenland samen met 8 waterschappen, de Unie van Waterschappen en Stowa een prijsvraag uit: de Big Data Challenge Kimaatadaptief Waterbeheer. Deze challenge werd gewonnen door HydroTwin, een idee van databedrijf Ynformed en Royal HaskonigDHV.

Bjorn Prudon, projectleider Innovatie bij waterschap Rivierenland, is initiatiefnemer van de prijsvraag en zat ook in de jury. “De data van waterschappen vormen een goudmijn. De vraag achter de challenge was daarom: wat kunnen we meer doen met onze data om de waterschappen voor te bereiden op klimaatverandering.”

Prudon maakte 8 waterschappen, de Unie van Waterschappen en Stowa warm voor het idee van een prijsvraag. Hij koos er bewust voor die zo open en vrij mogelijk vorm te geven. “Ik wilde dat zelfs een student op een zolderkamertje mee kon doen. Uiteindelijk waren er 20 inzendingen. Dat vond ik best een mooi aantal. Tien daarvan gingen door naar de volgende ronde en uiteindelijk waren er drie finalisten.”

De drie finalisten waren ingenieursbureau Clafis en KPN, onderzoeks- en adviesbureau HKV en Ynformed en Royal HaskonigDHV. Clafis en KPN ontwikkelden een idee rond communicerende stuwen. HKV behaalde de tweede plaats met een water heat map die (economische) risicoprofielen van overstromingsgebieden bepaald.

HydroTwin, het winnende voorstel van Ynformed en Royal HaskonigDHV maakt een digitale replicatie van de fysieke werkelijkheid. Hiermee kan het gedrag in het watersysteem nauwkeurig voorspeld worden. Prudon: “Dit idee sloot eigenlijk het beste aan bij het idee van de prijsvraag: hoe kun je op basis van data de systemen optimaliseren en je aanpassen aan de klimaatverandering.”

HydroTwin maakt gebruik van machine learning. De computerberekeningen leren van eerdere resultaten en worden zo steeds beter. “HydroTwin is er eigenlijk op gericht het huidige systeem te optimaliseren en automatisch aan te passen bij extreme situaties. De twee winnende bedrijven hebben 40.000 euro gehad om hun idee verder uit te werken. In september moet er een concreet resultaat liggen. De overige 19 inzendingen worden bekeken door andere waterschappen. Daar zitten ook mooie ideeën tussen, dus misschien dat die ook nog worden opgepakt.”

[tekst: H2O nieuws; foto: Ynformed]

De finale vond plaats op 20 juni 2018. Deze Big Data Challenge is het vervolg op de Kunstmatige Intelligentie dag die Waterwegen in februari 2017 georganiseerd heeft.