‘Data science tegen wateroverlast’

Big data, data science, machine learning en kunstmatige intelligentie. Vormgevers van onze toekomst en zelfs al van ons heden. Voor de waterschappen zijn ze een uitdaging: wat kunnen we ermee? De wateroverlast van de laatste jaren blijkt een impuls om met die vraag aan de slag te gaan. Dan komt er nieuwe energie los.

[tekst en foto: Het Waterschapshuis]

Bij waterschap Rivierenland zijn ze bijzonder geïnteresseerd in data science. Dat geldt ook voor Bjorn Prudon, innovatiemanager en actief in Waterwegen, de denktank van de waterschappen.

Prijsvraag

Bjorn Prudon: ‘De wateroverlast van de afgelopen jaren heeft ons flink aan het denken gezet. In 2017 organiseerden wij samen met Waterwegen een bijeenkomst over kunstmatige intelligentie: wat kunnen de waterschappen hiermee doen? Als vervolg daarop schreven we begin dit jaar een prijsvraag uit: hoe kan data science bijdragen aan het voorkomen van wateroverlast? Op 20 juni 2018 maakte een jury de winnaar bekend. Dat is het project Hydrotwin, een idee van data sciencebureau Ynformed en Royalhaskoning DHV.’

Zelflerend vermogen

Waarom Hydrotwin voor de waterschappen zo interessant is, legt Bjorn Prudon uit: ‘De Hydrotwin heeft twee modules die waterstanden voorspellen. De ene module voorspelt met bestaande data het dagelijkse waterbeheer. De ‘twin-module’ is er juist voor extreme situaties waarin realtime data worden gebruikt. Het mooie aan Hydrotwin is dat we voorspellingen in het dagelijkse waterbeheer gebruiken om vroegtijdig zicht te krijgen op de zwakke schakels in het watersysteem, die we nu over het hoofd zien. Zo kunnen we preventief ingrijpen en verkleinen we de kans dat deze zwakke schakels leiden tot wateroverlast bij extreme situaties.’

Lonkend perspectief

Essentieel is dat het allemaal draait om data. En waterschappen hébben veel data. Maar de vraag is wat ze ermee durven en doen. En of er vertrouwen is om met data science aan de slag te gaan en ervan te profiteren. Initiatieven als die in Rivierenland laten zien dat er een wereld te winnen is. Chief Information Officer (CIO) Richard Bremer zegt het zo: ‘Natuurlijk blijven we oproepen om vanuit de technologie nieuwe ontwikkelingen te starten. Maar de impact is veel groter als technologische mogelijkheden gekoppeld worden aan een businessvraag. Wanneer business en Informatievoorziening en Informatietechnologie (IV/IT) met elkaar verbonden zijn ontstaat een lonkend perspectief: de ontwikkeling van een door data gedreven organisatie die haar bedrijfsvoering voorspellend ondersteunt.’

Zie ook:

» Ynformed en RHDHV winnen Big Data Challenge Klimaatadaptief Waterbeheer

» Finale Big Data Challenge Klimaatadaptief Waterbeheer (20 juni 2018)

» Verslag: Kunstmatige intelligentie (Tiel, 20 februari 2017)