Lef

De tijden van een vanzelfsprekende positie van de overheid die de waarheid in pacht heeft en de regie voert over zaken en ontwikkelingen van algemeen belang zijn voorbij. Wij dromen van een waterschap dat een moderne overheid is, zichtbaar midden in de maatschappij staand en bijdragend aan het bereiken van belangrijke maatschappelijke uitdagingen.

In dit document bespreken we een aantal thema’s die ons inziens centraal moeten staan bij de noodzakelijke vernieuwing. Over de sense of urgency kunnen we kort zijn. Die is hoog. Niet vernieuwen is geen optie. Er is ook een aanlokkelijk perspectief, dat we proberen te schetsen. Bij alle thema’s zal het in belangrijke mate gaan om het tonen van lef! Wij hopen dat dit document tot inspiratie leidt, tot boeiende gesprekken en uiteindelijk tot het -waar nodig- vernieuwen van de sector.

» LEF document (feb. 2012)