Wilde Water Week (1 tot 5 november 2010)

Waterwegen heeft het initiatief genomen voor de Wilde Waterweek: een week vol activiteiten, discussies en gesprekken over de toekomst van het water.

De Wilde Waterweek is een mogelijkheid voor waterschappen om zich te presenteren en om aan anderen te laten zien wat de toekomstige rol van het waterschap is. Waterwegen heeft een ideeënbundel opgesteld als inspiratiebron. Hiermee stelt elk waterschap zijn eigen programma samen. Samenwerking en innovatie zijn daarbij centrale thema’s.