Participatie: waterschappen en de toekomstige samenleving

Over burgerparticipatie, overheidsparticipatie en de vervagende grenzen tussen publiek en privaat. Hoe ziet participatie er in 2030 uit? Moet je als overheid opleggen, overleggen of overlaten? Inspirerende sprekers hebben geholpen om de geesten van de deelnemers te slijpen en in diverse deelsessies hebben we de samenleving vanuit een andere invalshoek benaderd.

» Lees het verslag: Denksessie WaterWegen: Waterschappen en de toekomstige samenleving (Rotterdam, 21 april 2016)

Programma: